השתלמות לעצמאיים

קרן השתלמות היא מבין אפיקי החיסכון האטרקטיביים ביותר שקיימים הן ביחס למוצרים הקיימים בעולם הפיננסי והן ביחס למוצרים הקיימים בעולם הפנסיוני.

הייחודיות של קרן השתלמות באה לידי ביטוי ביכולת שלה להעניק לחוסכים דרכה הטבות מס גם בשלב ההפקדות וגם במהלך כל תקופת החיסכון.

בשלב ההפקדות, נכון לשנת 2020, עצמאי שמפקיד לקרן השתלמות עד 4.5% מהכנסתו השנתית החייבת ועד סכום כולל של 11,925 ₪ בשנה, ייהנה מהטבת ניכוי כלומר, הפרשות אלו ייחשבו לו כהוצאה מוכרת לצורך הטבות מס הכנסה. 

במהלך תקופת החיסכון, יזכה העצמאי לקבל פטור ממס על הרווחים שנצברו אם יעמוד ב-2 תנאים מצטברים: 

  1. לא יעבור את תקרת ההפקדה המקסימלית לצורך קבלת הפטור ממס רווח הון (18,600 ₪ בשנת 2020). במידה ויפקיד מעל לסכום זה, על הסכום העודף יחויב במס רווח הון של 25%. 
  2. לאחר 3 שנים ממועד ההפקדה הראשונה, יבקש למשוך הכספים לצורך השתלמות או לימודים / לאחר 6 שנים יבקש למשוך את הכספים לכל מטרה.

עצמאים יקרים, לאחר שהבנתם את גודל האטרקטיביות של קרן ההשתלמות, נותר לכם רק לדעת באיזו חברת ניהול קרנות השתלמות כדאי לבחור